Honor.cz logo

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty (investory) Honor reality s.r.o.

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Honor reality s.r.o., IČ: 61063061 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Americká 460/25, PSČ 12000

Kontaktní informace Kristina Wildová – 725 819 806 Ing. Simona Hejlová – 602 416 528 Frederick Felt – 722 588 589

Zpracovávané osobní údaje

Honor reality zpracovává Vaše jméno, datum narození, bydliště, Vaše kontaktní údaje a další údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Honor reality zpracovává osobní údaje, které požaduje zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pokud máte právo jednat za právnickou osobu, Honor reality zpracovává Vaše jméno, kontaktní údaje a funkci, kterou v právnické osobě zastáváte.

Účel zpracování a právní důvod zpracování

Účelem zpracování je primárně uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a Honor reality na základě Vaší poptávky. Dále Honor reality zpracovává Vaše osobní údaje pro účely vedení účetnictví a administrace, plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zasílání reklamy na další nemovitosti v nabídce Honor reality. Právním důvodem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Oprávněným zájmem je zasílání obchodních sdělení klientům Honor reality.

Příjemci osobních údajů

Honor reality předává osobní údaje zpracovatelům, kterými je účetní kancelář a správce IT sítě a poskytovatel cloudového řešení společnost Microsoft. Honor reality předává osobní údaje také daňovým poradcům, advokátům a odhadcům nemovitostí, pokud je v konkrétním případě předání nutné. Honor reality předává osobní údaje také realitním makléřům, kteří nejsou zaměstnanci Honor reality, ale vyřizují pro tuto společnost konkrétní poptávku.

Těmito realitními makléři jsou: Kristina Wildová, Ing. Simona Hejlová, Frederick Felt

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Honor reality ukládá Vaše osobní údaje v cloudu One Drive poskytovaném společností Microsoft. Tyto osobní údaje mohou být uloženy na území Spojených států. Předávání probíhá na základě standardních smluvních doložek v souladu s rozhodnutím Komise č. 2010/87/EU.

Doba uchovávání osobních údajů

Honor reality zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a po dobu skončení promlčecí doby pro uplatnění nároků z tohoto smluvního vztahu. Dále Honor reality uchovává osobní údaje po dobu nutnou ke splnění své povinnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro účely zasílání reklamy uchovává Honor reality osobní údaje po dobu 10 let.

Práva subjektů údajů

Za podmínek uvedených v GDPR máte